Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/virtualki/104339/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316 Towarzystwo Przyjaciół Piławy | Towarzystwo Przyjaciół Piławy | Page 4

Kalendarz

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« Gru    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Informujemy wszystkich wędkarzy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów  żyjących w wodzie, szczupaka można łowić od dnia 30 kwietnia 2017 r. (niedziela).

Zarząd TPP

W dniu 22 kwietnia 2017 r. Towarzystwo Przyjaciół Piławy organizuje wiosenne sprzątanie rzeki Piławy. Rzeka będzie sprzątana z wody na odcinku od jeziora Rakowo do Szwecji oraz z brzegu w rejonie Zalewów Nadarzyckich. Osoby lub grupy, które chciałyby wziąć udział w tej akcji proszone są o kontakt: sprzątanie z wody – Mariusz, tel. 604190629, sprzątanie z brzegu – Andrzej, tel. 661667433. Akcja zakończy się wspólnym ogniskiem na polu biwakowym Zalew Nadarzycki. Tradycyjnie będzie grochówka, kiełbasa do pieczenia oraz napoje. Serdecznie zapraszamy!.

Zarząd TPP.

Towarzystwo Przyjaciół Piławy jest Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem. KRS – 0000196402. Dlatego zachęcamy wszystkich sympatyków rzeki Piławy, wędkarzy, kajakarzy i sympatyków czynnego wypoczynku, dla których ważne jest zachowanie dziewiczego charakteru rzeki a także wszelkich inicjatyw związanych z ochroną przyrody do przekazania 1% swojego podatku na rzez Naszej Organizacji. Pieniądze te w całości przekazane są na cele statutowe Naszego Towarzystwa, m.in. na coroczne sprzątania rzeki Piławy oraz jej otoczenia, walka z kłusownictwem oraz trucicielami wody, wspieranie i organizowanie czynnego wypoczynku w tym zawody wędkarskie, spływy kajakowe itp oraz wspieranie organizatorskie, rzeczowe i finansowe dzieci i młodzieży ze zubożałych rodzin regionu rzeki Piławy.

Zarząd TPP

Informujemy wszystkich wędkarzy, że karnety które były sprzedawane na połów ryb na Zalewie Nadarzyckim w roku 2015 i wcześniej straciły swoją ważność z dniem 31.12.2016 r. Obecnie obowiązują stawki za połów takie jak w roku 2016 i można je znaleźć w zakładce „cennik połowów”.

Zarząd TPP.

W roku 2017 cennik opłat za amatorski połów ryb w obwodzie rybackim zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki nie ulega zmianie i tak:

Wędkowanie z brzegu:

1 dzień – 12 zł

1 doba – 20 zł

3 dni – 30 zł

1 tydzień – 60 zł

2 tygodnie – 90 zł

1 miesiąc – 120 zł

opłata całoroczna ( z wyłączeniem połowu z lodu) – 250 zł.

Wędkowanie z lodu: 20 zł/dzień

Przy wędkowaniu z łodzi obowiązuje opłata podwójna przy czym opłata roczna za wędkowanie z łodzi wynosi 400 zł. Powyższe stawki dostępne są również w zakładce „cennik połowów”

 

Sprzedaż zezwoleń na połów z brzegu i z lodu jest prowadzona od 1 stycznia 2017 r. Połowy ryb ze sprzętu pływającego odbywają się od 30.04.2017 r. do 30.11.2017 r. Sprzedaż zezwoleń w bazie wędkarskiej na terenie pola biwakowego będzie prowadzona od 29.04.2017 r. Do tego czasu zezwolenia można nabyć w sklepie „U Marty” w Nadarzycach. Sklep jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 – 22.00 a w niedzielę od 9.00 do 22.00. Nadal też istnieje możliwość wniesienia opłaty za wędkowanie przez internet na rachunek: 31 8581 1056 0300 1710 2000 0001 Przy opłacie przez internet należy podać imię i nazwisko, wyszczególnić rodzaj połowu, wpisać dni na które dokonywana jest opłata oraz wpisać, że jest to opłata za wędkowanie. W czasie wędkowania każda osoba musi posiadać przy sobie kartę wędkarską, wykupione zezwolenie na połów ryb oraz stosować się do regulaminu wędkowania na obszarze Zalewu Nadarzyckiego. Osobom powyżej 65 roku życia przysługuje zniżka 50% przy zakupie zezwolenia. Osoby powyżej 75 roku życia są zwolnione z opłaty.

 

19 listopada 2016r.o godz. 13.00 Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Piławy, Darczyńcy oraz zaproszeni Goście dokonali symbolicznego odsłonięcia tablicy poświęconej zmarłemu wieloletniemu Przewodniczącemu Towarzystwa Przyjaciół Piławy Januszowi Golanowskiemu. Więcej zdjęć znajdziecie Państwo w zakładce „Galeria”.

 

zdj─Öcie 11 zdj─Öcie 10

W dniach od 5 do 8 września 2016 r. na Zalewie Nadarzyckim została przeprowadzona inwentaryzacja ichtiofauny, którą przeprowadziło Centrum Badań Środowiskowych „ICHTIOPS” z Koszalina. Celem opracowania było określenie stanu ichtiofauny, jej składu gatunkowego, wielkości populacji oraz warunków środowiskowych w zbiorniku. W celu oceny ichtiofauny dorosłych ryb przeprowadzono odłowy kontrolne przy użyciu sieci rybackich typu wonton oraz sieci typu drgawica. Podczas inwentaryzacji ustalono następujące gatunki ryb: sum, lin, leszcz, okoń, szczupak, płoć, karp, wzdręga, węgorz, karaś, boleń. Lin stanowił najliczniej reprezentowany gatunek. Drugim najliczniejszym gatunkiem był leszcz a trzecim sum. Wszystkie odłowione ryby karpiowate były zdrowe i w dobrej kondycji, co świadczy o dobrej bazie pokarmowej występującej w zbiorniku. Ryby były wolne od pasożytów zewnętrznych. Wszystkie ryby charakteryzowały się prawidłowym ubarwieniem i budową oraz brakiem jakichkolwiek uszkodzeń. W trakcie odłowów złowione zostały sumy o wadze od 1,5 kg do 25 kg. Świadczy to o tym, że sum europejski znalazł w Zalewie Nadarzyckim idealne warunki do bytowania oraz rozrodu czemu sprzyjają ciepłe i płytkie rozlewiska Piławy.

Wnioski końcowe: W Zalewie Nadarzyckim bytuje silna populacja lina i leszcza, która ma dobre warunki żerowiskowe. Najliczniej reprezentowanym drapieżnikiem  jest sum europejski. Brak naturalnych wrogów, słaba presja wędkarska na ten gatunek i skuteczne rozmnażanie się, powoduje szybki rozwój populacji tego gatunku, co w przyszłości może doprowadzić do załamania się równowagi biologicznej między sumami a pozostałymi gatunkami ryb.

Zalecane postępowanie:

 1. Zrezygnować z zarybiania Zalewu Nadarzyckiego sumem.

2. Środki finansowe przeznaczone na suma przekazać na zarybianie szczupakiem.

3. Zaleca się objąć szczególną ochroną szczupaka w okresie przed tarłowym i podczas tarła.

4. Zaleca się wzmocnienie nacisku na ochronę przed kłusownictwem, z uwagi na możliwość odłowienia przez kłusowników dużych ilości ryb w krótkim okresie czasu.

Na podstawie powyższego opracowania Zarząd TPP w dniu 7 listopada 2016 r. zwrócił się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w prośbą o wyrażenie zgody na sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy Zalewu Nadarzyckiego. Aneks miałby zawierać odstąpienie od zarybień sumem europejskim na rzecz zwiększenia zarybień szczupakiem. O stanowisku RZGW w Poznaniu powiadomimy Państwa w następnym komunikacie po otrzymaniu odpowiedzi.

Zarząd TPP.

W dniu 28 października 2016 r. odbyło się drugie zarybianie Zalewu Nadarzyckiego. Tym razem do wody trafiło 489 kg szczupaka narybku jesiennego tj. ok. 3 tyś szt.Dzięki pomocy członków TPP oraz zaprzyjaźnionych wędkarzy akcja zarybiania przebiegła szybko i sprawnie. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

20161028_134423_resized 20161028_134531_resized 20161028_134528_resized 20161028_134440_resized

Zarząd TPP


W roku bieżącym na Zalewie Nadarzyckim dozwolone będą połowy ryb z lodu. Opłata dzienna za wędkowanie z lodu wynosi 20 zł. Nie ma zezwoleń kilkudniowych. Przy połowach z lodu należy bezwzględnie przestrzegać limitów dziennych oraz wymiarów i okresów ochronnych. Osoby łamiące regulamin połowów traktowane będą jak kłusownicy i każdy taki przypadek zgłaszany będzie na Policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

Zarząd TPP

Sprzedaż zezwoleń na połów ryb z brzegu będzie prowadzona do 31.12.2016 r. Połowy ryb ze sprzętu pływającego dozwolone są do 30.11.2016r. Sprzedaż zezwoleń oraz wypożyczanie łodzi wędkarskich w bazie wędkarskiej na terenie pola biwakowego Zalew Nadarzycki będzie prowadzona do 30.11.2016 r. Do 31.12.2016 r. zezwolenia na połów ryb można zakupić również w sklepie „U Marty” w Nadarzycach (naprzeciwko przystanku autobusowego). Sklep jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-22:00 a w sobotę i niedzielę od 9:00 do 22:00. Nadal też istnieje możliwość dokonania opłaty za wędkowanie przez internet na rachunek TPP, tj: Pomorski Bank Spółdzielczy O/Borne Sulinowo, nr rach. 31 8581 1056 0300 1710 2000 0001. Przy opłacie internetowej należy podać imię i nazwisko, wyszczególnić rodzaj połowu (z brzegu, z łodzi), wpisać dni na które dokonywana jest opłata oraz wpisać, że jest to opłata za wędkowanie. W czasie wędkowania należy posiadać przy sobie kartę wędkarską, wykupione zezwolenie na połów ryb oraz stosować się ro regulaminu łowiska „Zalew Nadarzycki”. Regulamin łowiska, wymiary i okresy ochronne oraz dzienne limity połowów są dostępne na Naszej stronie internetowej www.tpp.bornesulinowo.pl oraz na folderach wydanych przez Towarzystwo Przyjaciół Piławy. Osobom powyżej 65 roku życia przysługuje 50% zniżka na wędkowanie. Osoby powyżej 75 roku życia zwolnione są z opłat.

Zarząd TPP